ประเภทของการศึกษา

เลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ

ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ มีหลักสูตรการเรียนมากมายที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาและความสนใจของคุณ ทางเลือกของคุณ ได้แก่

โรงเรียน

นักศึกษาที่รัฐนิวเซาท์เวลส์มีทางเลือกในการเข้าเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน ผู้ให้บริการด้านการศึกษาหลักคือรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดย 2 ใน 3 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นโรงเรียนของรัฐบาล

โรงเรียนรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ส่วนมากเป็นการเรียนแบบสหศึกษา เป็นโรงเรียนที่ให้บริการเบ็ดเสร็จสำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนสำหรับเพศเดียว หรือ โรงเรียนชายล้วนหรือโรงเรียนหญิงล้วน ซึ่งมีเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาพิเศษบางแห่งเท่านั้น

โรงเรียนเอกชนหรือที่เรียกว่าโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนของรัฐบาล เป็นโรงเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบแคธอลิก หรือเป็นโรงเรียนอิสระที่อาจมีพื้นฐานเพื่อจุดประสงค์ทางศาสนาหรือไม่ได้มีจุดประสงค์ทางศาสนา ส่วนมากเป็นแบบสหศึกษา แต่นอกจากนี้หลายแห่งยังเป็นโรงเรียนสำหรับเพศเดียว โดยทั่วไป สามารถสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนแต่ละแห่งและเงื่อนไขการสมัครอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน

กระทรวงการศึกษาต่างชาติ (Department of Education International (DE International)) ให้ทางเลือกสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ในเมืองซิดนีย์ หรือภูมิภาคต่างๆ ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ นักศึกษาต่างชาติส่วนมากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและได้รับประกาศนีบัตรระดับมัธยมศึกษาของรัฐนิวเซาท์เวลส์เพื่อเป็นเส้นทางในการศึกษาต่อ โปรแกรมการศึกษาต่อต่างประเทศทำให้นักศึกษาต่างชาติได้รับประสบการณ์ระยะสั้นเป็นระยะเวลา 1 เทอมถึง 1 ปี

โรงเรียนหลายแห่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์มีโปรแกรมความช่วยเหลือที่หลากหลาย เช่น ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ผู้ประสานงานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และความช่วยเหลือการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองให้กับนักศึกษาที่มีภูมิหลังด้านภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

การสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติจะต้องลงทะเบียนกับสำนักทะเบียนสถาบันและหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติแห่งเครือรัฐ(Commonwealth Register of Institutes and Courses for Overseas Students (CRICOS))

การเยี่ยมชมโรงเรียน

คุณต้องการสำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์หรือ? การเยี่ยมชมโรงเรียนให้คุณได้เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาที่มีอุปกรณ์อย่างดี สวยงาม และค้นพบสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้

โปรแกรมแลกเปลี่ยน

ขณะที่คุณกำลังศึกษาอยู่ที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ คุณอาจมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยนกับสถาบันในต่างประเทศได้ โปรแกรมแลกเปลี่ยนเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ได้ ติดต่อสถาบันการศึกษาของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

การศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการอบรม (VET)

หลักสูตร Vocational Education and Training (VET) เป็นหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีการอบรมฝึกปฏิบัติเน้นทางด้านเทคนิคและทักษะเกี่ยวกับการทำงานเพื่อเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการจ้างงานหรือการศึกษาต่อ

ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ทั้ง TAFE NSW และผู้ให้บริการเอกชนมีเปิดสอนหลักสูตร VET

ผู้ให้บริการการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและการศึกษาขั้นสูง

รัฐนิวเซาท์เวลส์มีมหาวิทยาลัยและผู้ให้บริการการศึกษาขั้นสูงมากมายให้เลือก โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนที่ดีเยี่ยม มีบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และกิจกรรมมากมาย ‘ในวิทยาเขต’

ผู้ให้บริการการศึกษาขั้นสูงเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี เช่น วุฒิบัตรการศึกษาขั้นสูงและปริญญาตรี และยังเปิดรับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี (หลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว) เช่น อนุปริญญาโท ปริญญาโท และปริญญาเอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELICOS)

หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับนักศึกษาต่างชาติ  (ELICOS) นั้นได้รับการออกแบบมาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในทุกระดับความสามารถ หากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของคุณ หรือหากคุณต้องการศึกษาต่อ คุณต้องสมัครเข้าเรียนหลักสูตร ELICOS เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ

คุณต้องเรียนจบหลักสูตร ELICOS ก่อนสมัครเข้าเรียนใน VET มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรระดับการศึกษาที่สูงขึ้น อุตสาหกรรมภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลียนั้นได้รับการควบคุมอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนได้รับการสอนในระดับสูง

Study in Australia: ค้นหาหลักสูตร

ดูที่เว็บไซต์ studyinaustralia.gov.au เพื่อค้นหาหลักสูตร สถาบัน และทุนการศึกษา

แผนที่การวิจัยของรัฐนิวเซาท์เวลส์

รัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้เปิดตัวฐานข้อมูลพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์แสดงการศึกษาระดับสูงของรัฐความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา

แผนที่การวิจัยของรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็น “แหล่งข้อมูลจุดเดียวเบ็ดเสร็จ” แบบเสมือนจริงสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรกว่า 650 แห่ง และโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญของรัฐนิวเซาท์เวลส์ เริ่มต้นค้นหาโดยการใช้แผนที่ใหม่