นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ได้รับการดูแลโดย StudyNSW ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เฉพาะภายใต้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Department of Premier & Cabinet) นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวบังคับใช้กับการเข้าถึงทุกหน้าเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะในเว็บไซต์นี้ที่ www.study.sydney

StudyNSW ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการกระทำของเว็บไซต์บุคคลอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือการบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลที่มี กรุณาติดต่อ

Governance & Information Access Unit
NSW Department of Industry
PO Box K348
HAYMARKET NSW 1240
Phone +61 2 9934 0657 / +61 2 9934 0660
Email:  privacy@industry.nsw.gov.au

ผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ที่จะคาดหวังว่าข้อมูลที่รวบรวมจากการใช้งานนั้นจะได้รับการปฏิบัติตามข้อกำหนดความรับผิดชอบและหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ การปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ 1998

เรารวบรวมข้อมูลใดบ้าง?

เมื่อคุณดูที่หน้าต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ คอมพิวเตอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่ระบุแต่ละหน้าที่มีการเข้าถึงโดยอัตโนมัติ

 • ค่า IP (Internet Protocol) address ของคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงข้อมูล
 • โดเมนระดับสูงสุดของคุณ (เช่น .com, .gov, .au, .uk เป็นต้น)
 • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 • วันที่และเวลาที่คุณเข้าไปยังเว็บไซต์
 • หน้าที่มีการเข้าถึงและเอกสารที่ถูกดาวน์โหลด
 • การเข้าถึงเว็ไซต์ครั้งก่อนหน้านี้ และ
 • ประเภทของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้

'คุ้กกี้' คือข้อมูลตัวอักษรชิ้นเล็กๆ ที่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์สามารถเก็บไว้ และต่อมาจะดึงข้อมูลดังกล่าวออกมาจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ซึ่งจะไม่ระบุตัวตนของคุณ แต่ระบุเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้อาจจะเป็นแบบ “ถาวร” (persistent) หรือ “ชั่วคราว” (session) ก็ได้ คุกกี้ถาวรจะถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งมีวันหมดอายุ และอาจถูกใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้งานของคุณเมื่อกลับมายังเว็บไซต์ที่ออกคุกกี้ดังกล่าว คุกกี้ชั่วคราวมีอายุสั้น ถูกใช้แค่เพียงช่วงที่ค้นหาข้อมูล และหมดอายุเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ถาวร

คุกกี้ถาวรจะบันทึกสิ่งที่คุณชื่นชอบในการใช้เว็บไซต์ และให้ข้อมูลอื่นๆ กับเราเกี่ยวกับคำถามของคุณซึ่งทำให้เราจำเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณกลับมายังเว็บไซต์นี้ในอนาคตได้ การทำเช่นนี้ทำให้ StudyNSW สามารถนำเสนอข้อมูลที่สอดคล้องกับคุณมากที่สุดบนพื้นฐานตามประวัติการเข้าถึงเว็บไซต์ครั้งที่ผ่านมาของคุณ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ StudyNSW เข้าใจว่าส่วนใดของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเห็นว่ามีประโยชน์มากที่สุด และปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้

คุกกี้ของเว็บไซต์นี้ไม่อ่านข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ และจะไม่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณต้องทำงานใดๆ หรือทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณต้องส่งข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่านอินเทอร์เน็ต StudyNSW ไม่ใช้ความพยายามใดๆ ในการเชื่อมโยงคุกกี้เข้ากับชื่อของผู้ใช้งานหรือการระบุตัวตน เซิร์ฟเวอร์ของเราไม่สามารถค้นหาชื่อของคุณหรืออีเมล หรือสิ่งใดๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยการใช้คุกกี้ได้

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้อย่างไร?

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการเข้าถึงเว็บไซต์แต่ละครั้งจะถูกรวบรวมเป็นบันทึกข้อมูลและเปิดเผยเป็นรายงานเป็นลำดับเพื่อให้ Study NSW ระบุรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์  ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่มีได้

Study NSW จะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง หรืออาจระบุที่อยู่ของกลุ่มย่อย โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ 1998

กฎนี้มีข้อยกเว้นอย่างไร?

StudyNSW อาจรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่กว้างขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นเมื่อมี

 • ความพยายามเข้าถึงไฟล์ซึ่งไม่ได้เผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ Study NSW โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • *การทำลายหรือขัดขวางไฟล์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ความพยายามสร้างสารบัญเนื้อหาในเว็บไซต์นี้โดยเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ความพยายามในการขัดขวางข้อความของผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่นๆ
 • การสื่อสารที่เป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ใส่ความบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือทำให้เกิดความสงสัยว่ามีการกระทำผิด และ
 • *ความพยายามบ่อนทำลายความปลอดภัยของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์หรือเครือรัฐออสเตรเลีย หรือขัดขวางการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้งานรายอื่นๆ

StudyNSW สงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากการใช้งานเว็บไซต์นี้สร้างความสงสัยว่าเกิดการกระทำผิดหรือได้กระทำผิด

ในกรณีที่มีการสอบสวน StudyNSW จะอนุญาตให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อาจทำให้เกิดการออกหมายค้นเพื่อตรวจสอบบันทึกของเราได้

ข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยหรือไม่?

ใช่ ข้อมูลที่รวบรวมจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บเป็นเอกสารสำคัญโดย StudyNSW เมื่อไม่ต้องการข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่จัดเก็บอีกต่อไป

มีใครบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ StudyNSW ได้?

StudyNSW เก็บข้อมูลนี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์ และด้วยการใช้ซอฟแวร์วิเคราะห์ของบุคคลอื่น เช่น Google Analytics การเข้าถึงข้อมูลดิบถูกจำกัดไว้เฉพาะเจ้าหน้าที่บางคนของ StudyNSW, ServiceFirst ซึ่งเป็นโฮสต์ของเรา และกระทรวงอุตสาหกรรม (Department of Industry) เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์และรายงานความสำเร็จของเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของกระทรวงด้านการสื่อสารและการเข้าถึง หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ ServiceFirst มีเกี่ยวกับคุณ กรุณาติดต่อ

Governance & Information Access Unit
NSW Department of Industry
PO Box K348
HAYMARKET NSW 1240
Phone +61 2 9934 0657 / +61 2 9934 0660
Email:  privacy@industry.nsw.gov.au

นโยบายนี้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่?

เนื่องจากลักษณะของการพัฒนาหลักการด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับการสื่อสารออนไลน์ นโยบายนี้อาจถูกปรับเปลี่ยนหรือขยายเพื่อการพัฒนาใหม่หรือหากมีประเด็นเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว นโยบายที่ได้รับการแก้ไขจะถูกโพสต์ลงในเว็บไซต์และให้นำไปใช้งานนับตั้งแต่เวลาที่โพสต์