CÁC LOẠI HÌNH HỌC TẬP

Chọn khóa học phù hợp với bạn

Ở New South Wales có nhiều khóa học có sẵn phù hợp với trình độ và nhu cầu học tập của bạn.

Trường học

Sinh viên/học sinh ở NSW có thể chọn học trường công hoặc trường tư. Nhà cung cấp giáo dục chính là chính phủ tiểu bang NSW; 2/3 trường tiểu học và trung học phổ thông ở NSW là trường công.

Trường học của chính phủ NSW chủ yếu là trường nam nữ, toàn diện cho học sinh sinh sống trong vùng. Ngoài ra còn có các trường nam hay trường nữ – chỉ nam sinh hoặc nữ sinh và một số trường THPT chuyên.

Trường tư, còn được gọi là trường phi chính phủ, là trường thuộc hệ thống Công giáo hay trường độc lập có thể có nền tảng tôn giáo hoặc phi tôn giáo. Hầu hết là trường nam nữ nhưng cũng có nhiều trường học chỉ dành cho nam sinh hay nữ sinh. Việc nhập học thường là thông qua từng trường riêng và các điều kiện nhập học có thể thay đổi tùy thuộc vào trường.

Vụ Giáo dục Quốc tế (Department of Education International) (DE International) đưa ra lựa chọn cho du học sinh muốn ghi danh tại những trường của chính phủ NSW tại Sydney hoặc khu vực NSW. Hầu hết du học sinh hoàn thành giáo dục trung học và được cấp bằng Tú tài NSW như là một con đường để tiếp tục học tập. Chương trình Học tập ở nước ngoài (Study Abroad) giúp du học sinh có trải nghiệm ngắn hạn trong giai đoạn từ một học kỳ đến một năm.

Nhiều trường học ở NSW cung cấp các chương trình hỗ trợ, bao gồm hỗ trợ phúc lợi, điều phối viên du học sinh và hỗ trợ tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai cho sinh viên/học sinh có nguồn gốc ngôn ngữ khác tiếng Anh.

Để nhận du học sinh, trường học phải đăng ký với Commonwealth Register of Institutes and Courses for Overseas Students (CRICOS).

Tham quan học tập (Study Tours)

Bạn muốn khám phá NSW? Tham quan học tập cho phép bạn đến tham quan các cớ sở giáo dục đẹp, trang bị tốt và khám phá địa điểm tốt nhất cho bạn.

Chương trình trao đổi

Khi đang học tại NSW, bạn có thể có đủ điều kiện tham gia chương trình trao đổi với cơ sở giáp dục ở nước ngoài. Chương trình trao đổi là cách tuyệt vời để tìm hiểu về nền văn hóa và phát triển các kỹ năng mới. Hãy liên lạc với cơ sở giáo dục của bạn để biết thêm thông tin.

Vocational Education and Training (VET)

Các khóa học Vocational Education and Training (VET) là các khóa học sau trung học cung cấp đào tạo thực hành tập trung vào kỹ năng kỹ thuật và liên quan đến công việc để bạn chuẩn bị đi làm hoặc học thêm.

InTại NSW, cả TAFE NSW lẫn trường tư đều cung cấp các khóa học VET. Trình độ bằng cấp VET bao gồm chứng chỉ, cao đẳng, cao đẳng nâng cao.

Các trường Đại học và Nhà cung cấp giáo dục đại học

NSW có các trường đại học và trường giáo dục đại học tư nhân để từ đó lựa chọn, với các cơ sở vật chất giảng dạy tốt, dịch vụ hỗ trợ cho du học sinh và các hoạt động ‘tại trường’.

Nhà cung cấp giáo dục đại học đáp ứng cả trình độ chưa tốt nghiệp đại học như bằng đại học và bằng cử nhân, và cả trình độ sau đại học (khóa học dành cho du học sinh đã có bằng đại học) như văn bằng sau đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Khóa học tiếng Anh (English Language Course - ELICOS)

Mục đích của khóa học chuyên sâu tiếng Anh dành cho du học sinh (English Language Intensive Courses for Overseas Students - ELICOS) là để phục vụ du học sinh với năng lực khác nhau. Nếu tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của bạn, hoặc nếu muốn tiếp tục học thêm, bạn sẽ cần phải ghi danh vào khóa học ELICOS để phát triển kỹ năng tiếng Anh.

Bạn phải hoàn thành khóa học ELICOS trước khi nhập học VET, trường đại học hoặc các khóa học giáo dục đại học. Ngành dạy tiếng Anh ở Úc được giám sát chặt chẽ để đảm bảo rằng tất cả các học sinh đều được giảng dạy ở cấp độ cao.

Study in Australia: find a course

Truy cập studyinaustralia.gov.au để tìm các khóa học, các trường và học bổng

Bản đồ Nghiên cứu NSW (NSW Research Map)

Chính phủ NSW đã phát động cơ sở dữ liệu không gian địa lý giới thiệu về hệ thống giáo dục đại học của tiểu bang, năng lực nghiên cứu & phát triển.

Bản đồ nghiên cứu NSW (NSW Research Map) là ‘cửa hàng toàn diện’ ảo cung cấp thông tin về hơn 650 tổ chức và cơ sở hạ tầng quan trọng về Nghiên cứu & Phát triển (Research & Development - R&D) khắp NSW. Bắt đầu tìm kiếm bằng cách sử dụng bản đồ mới.