Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư

Trang web này được duy trì bởi StudyNSW, đơn vị chuyên trách thuộc Bộ Thủ hiến và Nội các New South Wales. Chính sách Quyền riêng tư (Privacy Policy) này áp dụng cho tất các trang có thể truy cập công khai trên trang mạng này tại www.study.sydney

StudyNSW không có bất kỳ trách nhiệm gì về các chính sách quyền riêng tư hay hoạt động của các trang bên thứ ba liên kết đến trang web này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về trang web này, hoặc về việc áp dụng Chính sách Quyền riêng tư này hoặc yêu cầu truy cập thông tin, vui lòng liên hệ:

Governance & Information Access Unit
NSW Department of Industry
PO Box K348
HAYMARKET NSW 1240
Phone +61 2 9934 0657 / +61 2 9934 0660
Email:  privacy@industry.nsw.gov.au

Người sử dụng trang web này được quyền kỳ vọng rằng bất kỳ thông tin nào thu thập được do việc sử dụng đó sẽ được xử lý theo điều khoản trách nhiệm nghĩa và vụ về quyền riêng tư của Chính phủ New South Wales. Hoạt động quyền riêng tư của New South Wales được quy định bởi Chính sách Quyền riêng tư của New South Wales và Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân 1998 (New South Wales Privacy and Personal Information Protection Act 1998).

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

When you look at the pages on this site, our computers automatically record information that identifies, for each page accessed:

 • Khi bạn xem các trang trên trang web này, máy tính của chúng tôi tự động ghi lại thông tin nhận dạng, đối với mỗi trang được truy cập;
 • địa chỉ IP (Giao thức Internet) của máy đã truy cập vào trang đó;
 • tên miền cấp cao nhất của bạn (ví dụ, .com, .gov, .au, .uk, v.v.);
 • địa chỉ máy chủ của bạn;
 • các trang đã truy cập và tài liệu đã tải về;
 • trang web trước đó đã truy cập; và
 • loại trình duyệt và hệ điều hành bạn đã sử dụng.

'Cookies' là các mẩu nhỏ dữ liệu văn bản mà máy chủ web có thể lưu trữ, và sau đó lấy ra từ máy tính của người sử dụng. Chúng không nhận dạng cá nhân bạn, mà nhận dạng trình duyệt của bạn. Cookies có thể 'liên tục' hoặc theo ‘phiên’. Cookies liên tục được lưu trữ trên máy tính của bạn, bao gồm ngày hết hiệu lực, và có thể được sử dụng để theo dõi hành vi trình duyệt của bạn sau khi trở lại trang web phát hành. Cookies theo phiên tồn tại rất ngắn ngủi, chỉ được sử dụng trong một phiên trình duyệt, và hết hiệu lực khi bạn tắt trình duyệt.

Trang web này sử dụng cookies liên tục.

Chúng ghi nhớ sở thích của bạn liên quan đến việc sử dụng trang web và cung cấp cho chúng tôi thông tin khác về yêu cầu của bạn mà cho phép chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn nếu bạn trở lại trang web này sau này. Điều này cho phép StudyNSW đưa ra thông tin có thể là phù hợp nhất với bạn dựa trên những lần truy cập trước đó của bạn. Chúng cũng giúp StudyNSW hiểu được những phần nào của trang web mà người sử dụng thấy là hữu ích nhất và nâng cao hiệu quả của trang web.

Những cookies này trên trang web không đọc thông tin trên ổ cứng của bạn. Chúng không khiến cho máy tính của bạn thực hiện bất kỳ hành động gì hoặc làm cho máy tính của bạn gửi thông tin đến máy tính khác thông qua internet. StudyNSW không tìm cách kết hợp cookies với tên hay danh tính của người sử dụng. Máy chủ của chúng tôi không thể tìm ra tên hay địa chỉ email của bạn, hay bất kỳ thông tin gì về máy tính của bạn, bằng cách dùng cookies.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được như thế nào?

Thông tin thu thập được vào mỗi lần truy cập được tổng hợp với thông tin đăng nhập tương tự và được công bố trong các báo cáo để StudyNSW nhận dạng mô hình sử dụng trang web. Điều này sẽ giúp cho chúng tôi cải tiến trang web này và những dịch vụ cung cấp trên trang web đó.

StudyNSW sẽ không tiết lộ hoặc công bố thông tin nhận dạng máy cá nhân, hoặc có khả năng nhận dạng phân nhóm địa chỉ mà không có sự đồng ý hoặc không phù hợp với Đạo luật Bảo mật Chi tiết riêng tư và Bảo vệ Thông tin Cá nhân New South Wales 1998 (New South Wales Privacy and Personal Information Protection Act 1998).

Có những ngoại lệ gì đối với quy tắc này gì?

StudyNSW có thể chu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đầy đủ hơn như đã nêu ở trên trong những trường hợp sau đây:

 • tìm cách truy cập trái phép vào các tập tin mà không được phổ biến công khai trên các trang của Study NSW;
 • giả mạo trái phép hoặc can thiệp vào những tập tin đã được phổ biến công khai trên trang web;
 • tìm cách trái phép để lập tra từ nội dung của trang web bằng các trang web khác;
 • tìm cách chặn thông báo của người sử dụng khác;
 • truyền đạt thông tin phỉ báng, lăng mạ, xúc phạm cá nhân hoặc nhóm người hoặc làm phát sinh mối nghi ngờ rằng có hành vi phạm tội đang được thực hiện; và
 • có ý định khác làm hại đến an ninh máy chủ web, vi phạm pháp luật của bang New South Wales hoặc Liên bang Úc, hoặc gây trở ngại việc sử dụng trang web của người sử dụng khác.

StudyNSW bảo lưu quyền tiết lộ thông tin đến cơ quan chức năng liên quan trong trường hợp việc sử dụng trang web này tạo ra mối nghi ngờ có hành vi phạm tội đang hoặc đã và đang được thực hiện.

Trong trường hợp điều tra, StudyNSW sẽ cung cấp quyền truy cập dữ liệu cho bất kỳ cơ quan thi hành luật nào mà có thể thi hành trát tòa để xem xét các bản ghi của chúng tôi.

Thông tin có được lưu trữ một cách an toàn không?

Có. Thông tin thu thập được lưu trữ dưới một định dạng an toàn phù hợp và được StudyNSW giữ vì mục đích lưu trữ. Khi thông tin không còn cần thiết cho các mục đích thu thập, thông tin sẽ được xóa.

Ai khác có quyền truy cập thông tin trong StudyNSW?

StudyNSW giữ thông tin này trên máy tính của mình và thông qua sử dụng phần mềm phân tích bên thứ ba như Google Analytics. Truy cập dữ liệu thô được giới hạn ở một số lượng hạn chế nhân viên trong StudyNSW, ServiceFirst – các Máy chủ của chúng tôi, và Bộ Công nghiệp (Department of Industry) vì mục đích phân tích và báo cáo về sự thành công của trang web trong việc đáp ứng các mục tiêu thông tin liên lạc và truy cập của Bộ. Nếu muốn truy cập thông tin mà ServiceFirst giữ về bạn, bạn hãy liên hệ:

Governance & Information Access Unit
NSW Department of Industry
PO Box K348
HAYMARKET NSW 1240
Phone +61 2 9934 0657 / +61 2 9934 0660
Email:  privacy@industry.nsw.gov.au

Chính sách này có được cập nhật theo thời gian không?

Do tính chất ngày càng phát triển của nguyên tắc quyền riêng tư đối với thông tin liên lạc trực tuyến, chính sách này có thể được sửa đổi hoặc mở rộng khi có những phát triển hoặc các vấn đề mới có thể phát sinh theo thời gian. Chính sách sửa đổi sẽ được đăng lên trang web này và sẽ hoạt động kể từ thời điểm được đăng.