Điều kiện việc làm

Những quyền của bạn ở nơi làm việc

Nhiều du học sinh ở NSW đi làm bán thời gian hoặc thất thường để giúp trang trải sinh hoạt phí. Ở Úc, chúng tôi có những quyền cơ bản và điều kiện bảo hộ được áp dụng ở nơi làm việc. Phần này bao gồm những gì bạn cần biết trước khi bắt đầu làm việc.

Hiểu về các quyền hạn của bạn

Bất cứ ai làm việc ở Úc đều có quyền được hưởng lương và các điều kiện tối thiểu – không phụ thuộc vào thời gian lưu trú.

Kiểm tra quy định thị thực của bạn

Người có thị thực du học Úc (Australian Student Visa) thường đủ điều kiện để làm việc đến 20 tiếng một tuần trong suốt học kỳ và làm việc toàn thời gian trong các kỳ nghỉ, nhưng điều quan trọng là phải kiểm tra quy định thị thực của bạn để đảm bảo bạn được phép làm việc trước khi kiếm việc. Kiểm tra quy định trực tuyến tại Visa Entitlement Verification Online (VEVO).

Bắt đầu công việc

Trước khi bạn đồng ý làm việc ở bất kỳ đâu, điều quan trọng là bạn hiểu:

Bạn sẽ được trả bao nhiêu tiền, khi nào và bằng cách nào
Số giờ và số ngày bạn sẽ làm việc
Điều kiện làm việc của bạn
Liệu bạn được thuê làm việc toàn thời gian, bán thời gian, thất thường hay làm việc dưới dạng thầu khoán

Phân biệt đối xử

Tất cả các nơi làm việc ở Úc đều phải chấp hành luật chống phân biệt đối xử cấp Tiểu bang và Liên bang. Phân biệt đối xử với bạn vì chủng tộc, màu da, giới tính, sở thích tình dục, tuổi tác, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, tình trạng hôn nhân, trách nhiệm gia đình, mang thai, tôn giáo, quan điểm chính trị, là thành viên hoặc không là thành viên của một đoàn thể, nguồn gốc quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội là trái luật.

Thanh tra việc làm công bằng (Fair Work Ombudsman)

Fair Work Ombudsman logo

Thanh tra việc làm công bằng (Fair Work Ombudsman) có trách nhiệm thúc đẩy sự tuân thủ pháp luật nơi làm việc của Úc và giáo dục về các quyền và nghĩa vụ tại nơi làm việc. Thanh tra việc làm công bằng có thể giúp: