เกี่ยวกับ StudyNSW

เกี่ยวกับ StudyNSW

เราคือใคร

รัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ได้ก่อตั้ง StudyNSW ในปี 2014 ขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าไปเรียนในเมืองซิดนีย์และรัฐนิวเซาท์เวลส์ หรือกับผู้ให้บริการด้านการศึกษาของเราในต่างประเทศ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของประสบการณ์ที่นักศึกษาจะได้รับในขณะที่ศึกษาอยู่ในรัฐฯ และตระหนักถึงประโยชน์ที่นักศึกษาได้ทำให้กับชุมชนของเรา

StudyNSW เป็นหน่วยงานเฉพาะภายใต้การบริหารของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Department of Premier & Cabinet) โดยรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์การศึกษานานาชาติระยะเวลา 10 ปี ในแผนปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม และวางตำแหน่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในตลาดที่สำคัญๆ ในฐานะผู้นำในการศึกษานานาชาติที่นำไปสู่การประกอบอาชีพได้ทั่วโลก

StudyNSW มีภารกิจหลัก 4 ประการ

  1. การตลาด การส่งเสริมและการวิจัย
  2. การพัฒนานโยบายและการสนับสนุนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของการศึกษาระดับนานาชาติของรัฐนิวเซาท์เวลส์
  3. การจัดทำและการประเมินผลกลยุทธ์และหลักสูตรเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของนักศึกษาต่างชาติในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และ
  4. การระบุและการสร้างโอกาสในตลาดนานาชาติและโมเดลการส่งมอบด้วยเทคโนโลยีใหม่

กลยุทธ์ทางการศึกษานานาชาติของ StudyNSW

StudyNSW ได้พัฒนากลยุทธ์การศึกษานานาชาติซึ่งเน้นคุณค่าของการศึกษานานาชาติที่มีต่อรัฐนิวเซาท์เวลส์ เอกสารนี้เน้นกลยุทธ์โครงการที่รัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์กำลังดำเนินการผ่าน StudyNSW เพื่อยกระดับประสบการณ์ของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในเมืองซิดนีย์และรัฐนิวเซาท์เวลส์ และทำให้ภาคส่วนนี้เติบโตอย่างยั่งยืน

Subscribe to the StudyNSW Newsletter to find out more about what we do! สมัครรับข่าวสารจาก StudyNSWเพื่อค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำ!

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้เป็นการริเริ่มของรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์เพื่อช่วยคุณเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาในเมืองซิดนีย์และรัฐนิวเซาท์เวลส์

เป้าหมายของเราคือช่วยนักศึกษาต่างชาติยกระดับประสบการณ์ของการศึกษาด้วยการ

  • สร้างความเชื่อมั่นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรในการพักอาศัยและศึกษา
  • ปรับปรุงการรับรู้เกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษา การเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม และเส้นทางการจ้างงานในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และ
  • เพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมและชุมชน

เว็บไซต์นี้ ได้รับการออกแบบเพื่อเป็นส่วนเสริม แต่จะไม่มีข้อมูลซ้ำกับข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์  studyinaustralia.gov.au และเว็บไซต์สถาบันการศึกษาในรัฐนิวเซาท์เวลส์