ประเภทของการศึกษา

เลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ

ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ มีหลักสูตรการเรียนมากมายที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาและความสนใจของคุณ ทางเลือกของคุณ ได้แก่

Higher Education

Universities

Sydney and New South Wales are home to 11 world-class universities, including six in the Sydney metropolitan area and five regional universities.

Two of our universities ranked in the Times Top 100 in the world in 2017. The University of Sydney is ranked 60th and the University of New South Wales is ranked 78th.

Four more of our universities are ranked in the Times Top 150 under 50 years old in 2017. These include the University of Technology Sydney (ranked 15th), the University of Wollongong (ranked 30th), Western Sydney University (ranked 79th) and Southern Cross University (ranked 94th).

The universities in Sydney and NSW are dynamic centres of learning excellence, home to world-leading research and globally recognised qualifications for graduates that are sought after by employers around the globe.

Our universities work closely with local and global business and industry, providing an extensive network of employment opportunities, as well as access to innovators and thought leaders in areas such as technology, finance and the arts.

View a list of Australian universities

Higher Education Providers

NSW gives you access to a wide array of registered, government accredited private higher education providers, which offer high quality learning experiences in areas as diverse as hospitality, health, business, creative media and the arts.

Private higher education providers offer access to many niche specialist and applied skills courses often not offered by universities. They are known for providing supportive learning structures and innovative and flexible teaching models, allowing you to choose how, when, and where you study. Private higher education providers have strong links with industry and courses tailored to meet the needs of future employers, ensuring graduates emerge job-ready.

NSW TAFE also offers degree-level education opportunities, in vital areas such as childcare, applied finance and information technology.

NSW Research Strengths

The NSW Government has launched a new geospatial database showcasing the state's higher education. research & development capabilities.

The NSW Research Map is a virtual 'one-stop shop' for information about more than 650 organisations and pieces of critical Research & Development (R&D) infrastructure across NSW.

Start searching using the map


Vocational Education and Training (VET)

Sydney and New South Wales are home to a vast network of Vocational Education and Training (VET) opportunities.

VET provides skills and qualifications for all types of employment and there are thousands of courses offered by both public and private providers in careers and industries as diverse as;

  • Arts
  • Media and Entertainment
  • Business and Commerce
  • Childcare
  • Hospitality
  • Graphic Design
  • Fitness
  • Information Technology
  • Manufacturing and Engineering
  • Tourism and Events

TAFE NSW

TAFE NSW is Australia’s largest public provider of vocational education and training. TAFE NSW offers more than 1,200 vocational courses including short courses, certificate to Diploma and Advanced Diplomas and degree level programs. It provides the hands-on skills employers need, in the way students want.

Learning at TAFE NSW gives you access to practical training through a mix of state-of the-art campuses and specialist facilities across the state as well as on-the-job, mobile and online training. Statewide industry connections and industry-leading teachers ensure the quality of teaching at TAFE NSW. Students are provided with a broad range of support services to assist with their learning and to help them become job-ready.

Search for a course at TAFE NSW

Private Training Providers

Over 60 per cent of VET students in NSW study with a private college to gain an accredited qualification. Private colleges typically work very closely with employers and industry, to understand the ‘real world’ work-place skills they need employees to have. These relationships often provide employment pathways as well. It is possible to continue study to bachelor and postgraduate level at private colleges.

Private colleges offer high levels of support and flexibility to meet student needs and are innovative with teaching and assessment practices.

Search for a private training provider


English Language Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS)

ELICOS courses are specifically designed to help students learn English language skills as well as English required for further academic studies or work purposes.

If you want to improve your English or if you need a higher level of English to continue your education, you can choose an ELICOS course that is right for you. You will need to check the level of English required for entry into a Vocational Education and Training (VET), school or higher education course.

Sydney and NSW has a global reputation for providing some of the world’s best ELICOS courses, with a huge number of options for improving your language skills.

ELICOS providers range from government owned institutes, high schools and universities, through to privately-owned and fully-accredited providers.

There are a wide range of ELICOS courses to suit your specific need, with specialist course options available, including Business English, Academic English, General English, Examination Preparation and Secondary School Preparation.

ELICOS providers come in a range of sizes and focuses, from large international providers to smaller, boutique colleges.

Learning and improving your English in Sydney and NSW is an amazing learning experience, surrounded by native English speakers but with the support of knowing that Sydney is one of the most multi-cultural cities in the world.

For more information on finding the right ELICOS campus and course for you, visit englishaustralia.com.au

English Australia represents 120 member colleges throughout Australia that provide quality English language programs to students and professionals from around the world.

Find an English language college


Schools

Students in NSW have the choice of public or private schools. The main education provider is the NSW State Government; 2/3 of NSW primary and high schools are public schools.

Many schools in NSW offer a range of support programs, including welfare support, an international student coordinator and English as a Second Language support to students with language backgrounds other than English.

To enrol international students schools must be registered with the Commonwealth Register of Institutes and Courses for Overseas Students (CRICOS).

Government Schools

NSW government schools are mostly co-educational, comprehensive schools for students living in their local area. There are also single sex schools – boys or girls only and some specialist high schools.

The Department of Education International (DE International) provides choices for international students wishing to enrol in NSW government schools in Sydney or regional NSW. Most international students complete their secondary education and gain a NSW Higher School Certificate as a pathway to further study. The Study Abroad program offers international students a short term experience for a period of one term through to one year.

Find a NSW government school

Private Schools

Private schools, also known as non-government schools, are either schools that are part of the Catholic system or Independent schools that may be of a religious or non-religious background. Most are co-educational but there are also many single sex schools. Enrolment is usually through each individual school and the conditions for enrolment may vary depending on the school.

Find an independent school


โรงเรียน

นักศึกษาที่รัฐนิวเซาท์เวลส์มีทางเลือกในการเข้าเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน ผู้ให้บริการด้านการศึกษาหลักคือรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดย 2 ใน 3 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นโรงเรียนของรัฐบาล

โรงเรียนรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ส่วนมากเป็นการเรียนแบบสหศึกษา เป็นโรงเรียนที่ให้บริการเบ็ดเสร็จสำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนสำหรับเพศเดียว หรือ โรงเรียนชายล้วนหรือโรงเรียนหญิงล้วน ซึ่งมีเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาพิเศษบางแห่งเท่านั้น

โรงเรียนเอกชนหรือที่เรียกว่าโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนของรัฐบาล เป็นโรงเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบแคธอลิก หรือเป็นโรงเรียนอิสระที่อาจมีพื้นฐานเพื่อจุดประสงค์ทางศาสนาหรือไม่ได้มีจุดประสงค์ทางศาสนา ส่วนมากเป็นแบบสหศึกษา แต่นอกจากนี้หลายแห่งยังเป็นโรงเรียนสำหรับเพศเดียว โดยทั่วไป สามารถสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนแต่ละแห่งและเงื่อนไขการสมัครอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน

กระทรวงการศึกษาต่างชาติ (Department of Education International (DE International)) ให้ทางเลือกสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ในเมืองซิดนีย์ หรือภูมิภาคต่างๆ ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ นักศึกษาต่างชาติส่วนมากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและได้รับประกาศนีบัตรระดับมัธยมศึกษาของรัฐนิวเซาท์เวลส์เพื่อเป็นเส้นทางในการศึกษาต่อ โปรแกรมการศึกษาต่อต่างประเทศทำให้นักศึกษาต่างชาติได้รับประสบการณ์ระยะสั้นเป็นระยะเวลา 1 เทอมถึง 1 ปี

โรงเรียนหลายแห่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์มีโปรแกรมความช่วยเหลือที่หลากหลาย เช่น ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ผู้ประสานงานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และความช่วยเหลือการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองให้กับนักศึกษาที่มีภูมิหลังด้านภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

การสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติจะต้องลงทะเบียนกับสำนักทะเบียนสถาบันและหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติแห่งเครือรัฐ(Commonwealth Register of Institutes and Courses for Overseas Students (CRICOS))

การเยี่ยมชมโรงเรียน

คุณต้องการสำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์หรือ? การเยี่ยมชมโรงเรียนให้คุณได้เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาที่มีอุปกรณ์อย่างดี สวยงาม และค้นพบสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้

โปรแกรมแลกเปลี่ยน

ขณะที่คุณกำลังศึกษาอยู่ที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ คุณอาจมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยนกับสถาบันในต่างประเทศได้ โปรแกรมแลกเปลี่ยนเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ได้ ติดต่อสถาบันการศึกษาของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

การศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการอบรม (VET)

หลักสูตร Vocational Education and Training (VET) เป็นหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีการอบรมฝึกปฏิบัติเน้นทางด้านเทคนิคและทักษะเกี่ยวกับการทำงานเพื่อเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการจ้างงานหรือการศึกษาต่อ

ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ทั้ง TAFE NSW และผู้ให้บริการเอกชนมีเปิดสอนหลักสูตร VET

ผู้ให้บริการการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและการศึกษาขั้นสูง

รัฐนิวเซาท์เวลส์มีมหาวิทยาลัยและผู้ให้บริการการศึกษาขั้นสูงมากมายให้เลือก โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนที่ดีเยี่ยม มีบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และกิจกรรมมากมาย ‘ในวิทยาเขต’

ผู้ให้บริการการศึกษาขั้นสูงเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี เช่น วุฒิบัตรการศึกษาขั้นสูงและปริญญาตรี และยังเปิดรับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี (หลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว) เช่น อนุปริญญาโท ปริญญาโท และปริญญาเอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELICOS)

หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับนักศึกษาต่างชาติ  (ELICOS) นั้นได้รับการออกแบบมาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในทุกระดับความสามารถ หากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของคุณ หรือหากคุณต้องการศึกษาต่อ คุณต้องสมัครเข้าเรียนหลักสูตร ELICOS เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ

คุณต้องเรียนจบหลักสูตร ELICOS ก่อนสมัครเข้าเรียนใน VET มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรระดับการศึกษาที่สูงขึ้น อุตสาหกรรมภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลียนั้นได้รับการควบคุมอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนได้รับการสอนในระดับสูง

Study in Australia: ค้นหาหลักสูตร

ดูที่เว็บไซต์ studyinaustralia.gov.au เพื่อค้นหาหลักสูตร สถาบัน และทุนการศึกษา

แผนที่การวิจัยของรัฐนิวเซาท์เวลส์

รัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้เปิดตัวฐานข้อมูลพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์แสดงการศึกษาระดับสูงของรัฐความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา

แผนที่การวิจัยของรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็น “แหล่งข้อมูลจุดเดียวเบ็ดเสร็จ” แบบเสมือนจริงสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรกว่า 650 แห่ง และโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญของรัฐนิวเซาท์เวลส์ เริ่มต้นค้นหาโดยการใช้แผนที่ใหม่