ประสบการณ์ในการทำงานและฝึกงาน

ประสบการณ์ในการทำงานและฝึกงาน

นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากได้รับประสบการณ์การทำงานหรือการฝึกงานระหว่างการศึกษา การฝึกงานเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการได้รับประสบการณ์แบบมืออาชีพรวมถึงทำให้คุณมีโอกาสนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ระหว่างการศึกษาไปใช้กับที่ทำงานได้

บางหลักสูตรกำหนดให้คุณต้องมีประสบการณ์การทำงานเพื่อให้ได้หน่วยกิตของหลักสูตร ตรวจสอบกับสถาบันการศึกษาของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

โอกาสประเภทต่างๆ

มีทางเลือกประสบการณ์ทำงานประเภทต่างๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ และสถาบันการศึกษาของคุณมักจะให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมการดังกล่าว

  • ผู้ฝึกงาน (Cadetship): ผู้ฝึกงานจะได้รับค่าจ้างเป็นการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลาในขณะศึกษาและทำงานแบบเต็มเวลาในช่วงวันหยุด
  • สหกิจศึกษา (Co-operative): เป็นการเรียนรู้ผ่านการทำงานแบบเต็มเวลาทั้งปีในอุตสาหกรรมโดยได้รับค่าจ้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ทำให้คุณได้รับหน่วยกิตเพื่อนำไปสู่คุณวุฒิการศึกษาของคุณ
  • การทำงานในวันหยุด: มักจะใช้เวลาในปีที่ 2 จนถึงปีสุดท้ายของการศึกษาและใช้เวลาประมาณ 12 สัปดาห์
  • การฝึกงาน: อาจมีทั้งได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้าง ประสบการณ์การทำงานนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

การเป็นอาสาสมัคร

การเป็นอาสาสมัครเป็นการทำงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง และเป็นวิธีที่มีค่าในการได้รับประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือเพื่อทดลองทำงานหรือในอุตสาหกรรมที่คุณคิดว่าอาจจะชอบ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสการทำงานอาสาสมัครได้ที่นี่ 

โอกาสในการเรียนรู้แบบบูรณาการการทำงาน

โต๊ะต้อนรับมีพนักงานที่เป็นอาสาสมัครของนักศึกษาท้องถิ่นหรือต่างชาติที่เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้แบบบูรณาการการทำงาน

เราต้องการให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้ StudyNSW ต้องการนักศึกษาที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสถานที่ทำงาน (Workplace Integrated Learning (WIL)) ร่วมกับสถาบันการศึกษาและรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์

การแสดงออกที่น่าสนใจในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 จะเริ่มขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม!