Kinh nghiệm làm việc và thực tập

Con đường đến việc làm tương lai của bạn

Nhiều du học sinh có việc làm hoặc được thực tập khi còn đang học. Thực tập là cách tuyệt vời để học kinh nghiệm chuyên môn cũng như đem lại cho bạn cơ hội để áp dụng những gì đã học được trong quá trình học tập vào công việc.

Một số khóa học yêu cầu bạn phải hoàn thành một vị trí kinh nghiệm làm việc để lấy tín chỉ khóa học. Hãy kiểm tra với cơ sở giáo dục của bạn để biết thêm chi tiết.

Các cơ hội khác nhau

Có nhiều lựa chọn kinh nghiệm làm việc khác nhau dành cho du học sinh, và các cơ sở giáo dục của bạn sẽ giúp bạn thực hiện việc sắp xếp.

  • Cadetships: Cadetships được trả lương, làm việc bán thời gian trong khi đi học và toàn thời gian trong các kỳ nghỉ.
  • Giáo dục hợp tác: Đây là năm học chuyên ngành toàn thời gian được trả tiền được coi là một phần của năm thứ ba hoặc thứ tư chương trình học tập. Nó giúp bạn lấy được tín chỉ trước khi lấy bằng.
  • Công việc trong kỳ nghỉ: thường diễn ra trong năm thứ hai đến năm cuối cùng giai đoạn học tập và kéo dài khoảng 12 tuần.
  • Thực tập: có thể được trả lương hoặc không trả lương. Kinh nghiệm làm việc được giám sát này đã thiết lập kết quả học tập cho sinh viên/học sinh.

Tình nguyện

Tình nguyện là công việc không được trả lương, và là cách có giá trị để học kinh nghiệm thực tế hoặc thử một công việc hoặc một ngành nghề mà bạn nghĩ rằng bạn có thể thích. Tìm hiểu thêm về cơ hội tình nguyện ở đây.

Cơ hội kết hợp vừa học vừa làm

Nhân viên bàn tiếp đón là học sinh địa phương và du học sinh tình nguyện thông qua chương trình kết hợp vừa học vừa làm.

Chúng tôi muốn bạn là một phần của chương trình đó. StudyNSW đang chiêu mộ các sinh viên/học sinh tham gia vào chương trình Workplace Integrated Learning (WIL) với cơ sở giáo dục của mình và Chính phủ NSW.

Biểu thức yêu thích cho tháng 7 - tháng 12 năm 2018 sẽ mở vào ngày 14 tháng 5!